over deze site

Over deze site.

Deze site is een particulier initiatief met als doel het bijeen brengen van diverse informatie over het dorp Glanerbrug (gem. Enschede). Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De gebruikte gegevens en afbeeldingen zijn (voor zover bekend) vrij van copyrights van derden, of met toestemming geplaatst. Indien dit niet het geval is, neemt u dan contact op.

© 1999-2017 Jan Kamphuis, Glanerbrug
No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the author.
Niets van deze publicatie mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Site-historie:

februari 2017: Provider Revers & Co

Begin februari 2017 werd de site glanerbrug.info gehackt. De server waarop de site stond werd door hackers misbruikt voor het verzenden van spam. De provider bleek niet in staat om het probleem op te lossen. Dankzij de inzet van nieuwe provider Revers & Co staat een nieuwe site nu online. Geleidelijk zal de site weer van inhoud worden voorzien.

februari 2014: CMS Joomla

Google schakelt regelmatig modules uit, richt zich steeds meer uitsluitend op Google-applicaties. Gezocht wordt naar een manier om online te bewerken. De oplossing wordt gevonden in CMS Joomla. Het kost een behoorlijke tijd om alle artikelen over te zetten.

De Grensstreek krijgt een prominente plek binnen de site. De exemplaren worden opgeslagen in Dropbox en later ook in Mega.

Ook voor de opslag van foto's wordt een andere site gebruikt: Flickr. Afbeeldingen kunnen op verschillende manieren gerubriceerd en teruggevonden worden. Foto's worden van een logo voorzien. Om deze reden wordt er na 15 jaar een nieuw logo ontworpen.

Webstats ruim 630.000

november 2011: Google Sites: https://sites.google.com/site/glanerbruginfo/

Er wordt een nieuwe site opgebouwd, ditmaal met Google Sites. De site kan voortaan online bewerkt worden, en er kan veel meer beeldmateriaal worden gebruikt. Sommige rubrieken komen te vervallen (bijv. Bruggetjes met internetlinks), andere worden uitgebreid (bijv. Historie). Sinds een kleine twee jaar (2009) wordt De Grensstreek Glanerbrug in digitale vorm via de site aangeboden.

Webstats.motigo.com: ruim 530.000, WebCounter wordt niet meer gebruikt.

27 april 2006: Glanerbrug.info passeert 100.000 pageviews

Op donderdag 27 april 2006 passeert de NedStat-teller, thans de Webstats4u Teller de grens van 100.00 pageviews. De pageviews worden bijgehouden sinds 30 april 1999.

Webstats4u: 100.000, WebCounter: 47982

15 februari 2006: Glanerbrug.info werkt aan nieuwe vormgeving

De vaste bezoekers zullen het ongetwijfeld direct hebben opgemerkt: de site van Glanerbrug steekt in een nieuw jasje. Voornaamste doel is een rustiger vormgeving en een vast (groter) tekstframe van 800 pixels breed. De eerste pagina's zijn aangepast aan de nieuwe stijl, de rest zal geleidelijk volgen. De indeling en frames uit 2005 blijven gehanteerd.

NedStat: 90994, WebCounter: 46187

24 mei 2005:

De site wordt vanaf het begin weer opnieuw opgebouwd. Gedacht wordt aan verschillende browsers, schermresoluties, de navigatie wordt consequenter doorgevoerd. Rubrieken anders ingedeeld. Tekst verdeeld over pagina´s. Selectie van "bruggetjes" (internetlinks). NedStat: 67493, WebCounter 38737

juni 2004:

De site wordt opnieuw opgebouwd. Aandacht voor de navigatie en vormgeving. Er wordt weer gewerkt met frames. Afzonderlijke pagina´s plaatsen zichzelf zonodig in het hoofdframe.

4 juni 2002:

Vanaf dit voorjaar worden berichten regelmatig aangeleverd door Klaas Dragtstra. Op 4 juni wordt in de Grensstreek Glanerbrug aandacht besteed aan glanerbrug.info en wordt voortaan deze site als standaardlink in de kop van de Grensstreek vermeld.

Nedstat 6572, WebCounter 3876.

12 februari 2002:

De site wordt omgebouwd naar een "geen-frames" versie, het navigatiesysteem van Frontpage 2000 wordt daartoe toegepast. De oude site is nog even te zien opwww.glanerbrugnet.myweb.nl .

5 februari 2002:

De eerste sponsors zijn gevonden voor deze website. Drogisterij Hardick was de eerste, gevolgd door Dapper, Butterfly, Annie's Snackbar en Glanerbrug BV.

De site wordt omgezet naar pagina's zonder frames; hiervoor wordt gebruik gemaakt van het navigatiesysteem dat Frontpage biedt.

NedStat 2971, WebCounter 2258.

30 januari 2002:

Via Eashosting is de domeinnaam www.glanerbrug.info aangevraagd. Om de kosten enigszins te kunnen dekken wordt gezocht naar sponsors ( 10,- per jaar). De eerste sponsor is Drogisterij Hardick te Glanerbrug.

4 december 2001:

De site is behoorlijk aangepakt. De navigatie maakt voortaan gebruik van JAVA, maar ook tekstnavigatie kan gekozen worden. Klik maar eens op één van de icoontjes links onderin. De rubrieken instellingen en verenigingen zijn samengevoegd tot "welzijn". Rubriek winkelstraat omgedoopt tot "de stroat". Tenslotte her en der wat verschuivingen en is de vormgeving wat aangepast. NedStat 2488, WebCounter 1930.

9 juli 2001:

Diverse links aangevuld en gecontroleerd. Pagina Actueel met actuele weerberichten (banners meteoplaza.nl en wunderground.com) en agenda. NedStat 1631, WebCounter 1380. Drukste dag 1 juli 2001 (25 pageviews). Men heeft zo langzamerhand het nieuwe adres (terug)gevonden?

24 juni 2001:

Nieuw intro, keus uit normaal of volledig venster. Keuzemenu andere achtergrond (golf), lichtgele achtergrond. Logo gewijzigd (animatie, lettertype Arial): glanerbrugnet.myweb.nl. Onderbalk met muziekkeuze en update. NedStat teller vanaf nu in java-script.

Adreswijziging Glanerbrug.net.

Sinds 6 juni 2001 is het adres www.glanerbrug.net niet meer te gebruiken. De site blijft echter "gewoon" bereikbaar via het adres: www.glanerbrugnet.myweb.nl. Namezero beloofde bij de registratie "free for life"; doch binnen een jaar was dat "life" schijnbaar voorbij en werd bij nader inzien het volgende bericht ontvangen: "To continue using your existing domain name, you can still renew your Namezero Service at a special members-only price of $19.95."

Nu maar hopen dat via MyWeb de domeinnaam iets langer gebruikt mag worden. Of weet iemand een beter alternatief?

23 mei 2001:

Links aangevuld, gecontroleerd. Rubriek media en ontspanning samengevoegd tot rubriek vrije tijd. Foto's en logo's op diverse plekken toegevoegd. Keuzebalk in 2 frames (logo & keuzebalk). Informatie toegevoegd (o.a. historie/ondernemers/hardick). NedStat 1247, WebCounter 1131.

29 maart 2001/ 1 april 2001

Plaatsing eerste Bruggertje (trottoir tegels). Diverse links toegevoegd. Rubriek zakelijk opgeheven, pagina's ondergebracht bij instellingen/winkelstraat.

NedStat 738, WebCounter 747./ NedStat 767, WebCounter 775.

februari 2001

Eerste pagina's met JavaScript, onder andere enkele spelletjes op de jeugdpagina's. Vanaf nu (on)regelmatig toevoeging van links.

14 januari 2001

Rubrieken en nieuw logo in keuzebalk boven aan de pagina. Linkerframe biedt keuzes subrubrieken (i.p.v. op iedere pagina). Eerste oproep op verzoek (EHBO Glanerbrug) geplaatst.

Nedstat 423, WebCounter 446.

27 november 2000

De rubrieksindeling Algemeen/ Ondernemers met subrubrieken is komen te vervallen. Alle adressen en informatie is ondergebracht in tien rubrieken.

Nedstat 377, WebCounter 399.

15 oktober 2000

Op zondag 15 oktober ben ik eens met een camera langs de Gronausestraat gelopen. De resultaten zijn her en der op de site verwerkt.

8 oktober 2000

Een nieuwe rubriek "Kalender" is toegevoegd: maandoverzichten met korte mededelingen. Nedstat 329, WebCounter 351.

25 september 2000:

De website is omgezet met het programma Microsoft FrontPage. Dit programma biedt meer mogelijkheden, het uploaden is geïntegreerd (alléén gewijzigde pagina's). Testpagina toegevoegd. Tevens is de website http://www.roberskom.net opgezet.

6 september 2000:

Deze site verhuist naar www.glanerbrugnet.myweb.nl, de homepage blijft bereikbaar via www.glanerbrug.net. NedStat 281, WebCounter 300.

23 augustus 2000:

Logo van glanerbrug.net ontworpen en toegevoegd. Logobalk verwijderd; logo op iedere pagina geplaatst. Gastenboek toegevoegd (http://books.dreambook.com/glanerbrug/main.html). NedStat 260, WebCounter 266.

18 augustus 2000:

Restyling van glanerbrug.net. Adresgegevens toegevoegd (4 pagina’s). Bladwijzers en links toegevoegd om de toegankelijkheid te verbeteren. Openingspagina met korte mededelingen. Vanaf nu worden op deze pagina alléén wijzigingen vermeld, die gelden voor www.glanerbrug.net. NedStat-teller 247, WebCounter 261.

3 juli 2000:

Via www.namezero.com zijn 2 domeinnamen aangevraagd: "www.kamphuisweb.net" en "www.glanerbrug.net". De startpagina van de genealogie-site is qua vormgeving aangepast.

18 juni 2000:

Aanvulling genealogische gegevens, welke weer op één site staan. HCC stelt tegenwoordig 10 MB beschikbaar! Eerste foto’s toegevoegd aan homepage Glanerbrug.

20 februari 2000:

De twee homepages zijn weer samengesmeed tot één geheel. De informatie staat wel verspreid, maar alle gegevens zijn toegankelijk vanaf beide adressen.

De genealogische gegevens zijn intussen behoorlijk uitgebreid.

24 november 1999:

De informatie is verdeeld over twee webpagina's. De genealogische gegevens zijn blijven staan op home.hccnet.nl/j.kamphuis en de informatie over Glanerbrug is verplaatst naar www.homepages.hetnet.nl/~jan-kamphuis. Deze laatste biedt meer ruimte om (op termijn) foto's bij te plaatsen. Kleine aanpassingen.

26 september 1999:

De kwartierstaat wordt weer getoond als html-bestand. Diverse kleine wijzigingen aangebracht. Gebruik van Microsoft FrontPage. Genealogische gegevens Kamphuis toegevoegd.

1 september 1999:

Na een bezoek aan het gemeentearchief in Enschede zijn er weer de nodige gegevens toegevoegd aan de kwartierstaat.

21 juli 1999:

De pagina met genealogische gegevens is flink uitgebreid met zoekmogelijkheden; de kwartierstaat wordt getoond in de vorm van een tekstbestand. De pagina met bronnen is aangevuld met enkele (externe) links.

20 april 1999:

Eerste webpagina's met informatie over geschiedenis van Glanerbrug ophome.hccnet.nl/j.kamphuis.