Nieuwe opzet functioneren wijkagenten Glanerbrug

2012-11-17 144853

GLANERBRUG - De politie heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de grootste reorganisatie uit de geschiedenis. En ook dit jaar stonden en staan een aantal veranderingen op stapel. En Glanerbrug blijft ook niet buiten schot. Chantal Wassink, wijkagent voor Glanerbrug Noord is eind april ver-trokken naar Hardenberg. En ook Wilfried Bossink, nu nog wijkagent voor Glanerbrug Zuid, verkast binnen enkele maanden naar Boekelo. Dennis Baaijens en Mark Elferink zijn voor deze twee in de plaats gekomen. Zij maken nu deel uit van team Oost. Glanerbrug zal de komende maanden niet alleen kennis maken met Denis Baaijens en Mark Elferink, maar krijgt ook te maken met een nieuwe opzet. De wijkagen-ten zullen op een andere manier gaan functioneren. Opera-tioneel expert Robin van der Heide van het team Enschede Oost van Politie Oost Nederland beantwoordt een aantal vragen over de nieuwe opzet.

lees meer in Grensstreek Glanerbrug 2017 nummer 8