Gereformeerde en Hervormde Kerk in Glanerbrug samen op weg naar één Protestantse Kerk

Schipholtstraat 041, 1910~

GLANERBRUG – De kogel lijkt door de kerk. Zowel de gereformeerde als de hervormde kerkenraad hebben na het horen van de gemeenteleden de intentie uitgesproken samen toe te werken naar één Protestantse Gemeente in Glanerbrug.

De eerste gezamenlijke dienst zal op zondag 18 juni worden gehouden in de Hervormde Kerk aan de Gronausestraat. De zondag daarvoor viert de Gereformeerde Kerk het 110 jarig bestaan nog In de Rank aan de Schipholtstraat. Als het opgestarte proces volgens plan verloopt hopen beide gemeenten eind van dit jaar de definitieve overeenkomst te kunnen tekenen.

lees meer in Grensstreek Glanerbrug 2017 nummer 4