1923: Sanatorium Bruggertbosch / Bruggerbosch

Gronausestraat  0752, 1950

Gronausestraat 752, 7534 AM Enschede

De longtering, of de tuberculose, eist ook op het platteland veel slachtoffers. Tot de komst van het consultatiebureau in 1909 is er van bestrijding nog geen sprake. Aan de Gronausestraat (toen Rijksweg), nabij het Capucijner Klooster Dolphia, wordt in 1923 Sanatorium Het Bruggertbosch geopend. Er is plaats voor 15 patiënten, niet-ernstige gevallen. Anderen worden doorverwezen naar "Volkssanatorium voor Borstlijders" te Hellendoorn. Jaarlijkse bevolkingsonderzoeken werken preventief. In het begin van de jaren '60 is de tuberculose nagenoeg geheel verdrongen.

http://www.bruggerbosch.nl/over-bruggerbosch/geschiedenis/:

Ruim 100 jaar geleden bestond het terrein van Bruggerbosch vrijwel uitsluitend uit weiland en bos. Later hoorde bij dat bos een boerderij van een zekere heer Berenbroek, die ook wel ‘Bruggert’ werd genoemd. ‘Bruggert’s bos’ werd in de volksmond als snel ‘Bruggerbosch‘ genoemd. 

Van sanatorium voor TBC-patiënten tot huis van de bewoners; een groot contrast met een nog grotere vooruitgang. Bruggerbosch ligt nog steeds in een groene omgeving, maar tegenwoordig met de gemakken van de stad dichtbij. Hieronder leest u in een rit door de tijd meer over de geschiedenis van het huidige verpleeghuis Bruggerbosch.

1921: Op een publieke veiling werd het gedeelte bos van Bruggert verkocht aan de Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose. Er werd een kleinschalig sanatorium gebouwd, waar mensen met TBC-aandoeningen verpleegd werden.

1960: In dit jaar werd Stichting Bruggerbosch opgericht. Met de terugdringing van TBC werd deze stichting tot doel gesteld geestelijk hulpbehoevende bejaarden te begeleiden, te verzorgen en te verplegen. Stichting Bruggerbosch werd gehuisvest in het TBC-sanatorium.

1970: Ingebruikname van een aantal nieuwe paviljoens die Bruggerbosch gebouwd had. Nu was het huis in staat dienst te doen als verpleeghuis. Met ruim 120 bedden was Bruggerbosch in deze tijd een van de grotere verpleeghuizen in de regio.

1975: Tweede uitbreiding van 120 naar 200 bedden. Inmiddels had Bruggerbosch ook een polikliniek en dagbehandelingfunctie voor psychogeriatrie.

1995: Vanaf dit jaar werden de verschillende paviljoens gerenoveerd.

2000: Bruggerbosch gaat nieuw bouwen. De veranderende kijk op de zorg noopt het verpleeghuis kritisch naar haar huisvesting te kijken.

2006: De nieuwbouw is gereed; Bruggerbosch bestaat nu uit zes woonblokken en een gebouw waar alle centrale voorzieningen zijn ondergebracht. Totaal bestaat Bruggerbosch nu uit 34 kleinschalige woningen, elk geschikt voor maximaal zes bewoners. 
Werkplaats wordt een externe werkplek voor doelgroepbewoners. 
Bruggerbosch behaald het HKZ-certificaat.

2007: Officiële opening nieuwbouw. Oprichting Noaberzorg met de Posten, Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Manna.

2008: Oprichting Bruggerboschacademie.

2009: Invoering Begeleiding Thuis. Vrijwilligers worden opgeleid tot zorghulp. Invoering electronisch patiëntendossier.

2010: Eigen keuken binnen Bruggerbosch kan steeds beter inspelen op wensen van bewoners.

2011: Grote stap voor welzijnsactiviteiten op het voorplein van Bruggerbosch. Smaragd, tafeltennistafel, jeu de boulesbaan, vijver, moestuin en dierverblijf.

2011: 50 jaar Bruggerbosch.

2017: AriënsZorgpalet en Bruggerbosch gaan samen verder onder de naam Liberein. Beide organisaties hadden zich op 1 januari al aan elkaar verbonden. Liberein gaat zich inzetten voor (met name) de ouderen in Enschede. Op 14 februari wordt de nieuwe naam gepresenteerd.