1903: Begrafenis Vereniging Onderlinge Hulp

Glanerbrug 2015

Op 7 maart 1903 werd in Glanerbrug het initiatief genomen een vereniging op te richten met als doel een fonds te vormen om bij een sterfgeval de mogelijkheid te bieden zorg te dragen voor een waardige uitvaart.

Dit initiatief is na ruim 100 jaar nog steeds levensvatbaar. Deze “dorpsvereniging” die het geld van de leden beheerde is reeds jaren in het stadium van een als een onderneming geleide uitvaartvereniging met meer dan 2000 leden in het hele land.

 

In 2011 bestaat het bestuur uit:

A. Kroeze (voorzitter)

J.H.B. Voogsgeerd (penningmeester)

H.J. Bakker-Voogsgeerd (secretaresse)

M. Nijboer-Knol.

W. Koning.

Onderlinge Hulp Glanerbrug