1907: Katholieke Pastorie, Kerkstraat

Kerkstraat  014, 1916

In 1907 wordt de pastorie gebouwd. Het ontwerp is van architect Clemens. In 1912 krijgen kerk en pastorie electriciteit.