1903: Katholieke Kerk, Kerkstraat

Kerkweg, 1912 001

In 1903 nemen de katholieken hun neo-gotische kerk aan de Kerkstraat in gebruik. "Bultsjan" Krasschenberg schenkt in 1900 de hiervoor benodigde grond (50 are) en als er 1902 voldoende geld is ingezameld, wordt met de bouw van de kerk begonnen. Architect is de heer Tepe en de aannemers zijn Ticheler en Lemmink. De aannemingssom bedraagt 21.065 gulden. In 1993 start men met een grootscheepse renovatie van het kerkdak en de vloer van de kerk.

 

(bron: jubileumboek 100 jaar parochie Glanerbrug):

Kapelaan A.F. Meijer richt rond 1900 in Glanerbrug een nieuwe parochie op. Hij woont zolang bij kruidenier/bakker Antonie Visschedijk aan de toenmalige Rijksweg. Hij zamelt geld in en krijgt een stuk grond van de familie Krasschenberg om een kerk op te bouwen.

Op 30 mei 1899 komt de toestemming van de aarts-bisschop (Van de Wetering) voor het aanvaarden van de grond. In 1902 is er genoeg geld ingezameld om met de bouw te beginnen. Op 19 april 1902 geeft het Bisdom toestemming.

Architect van de kerk, Alfred Tepe ontwerpt een gebouw in neogotische stijl. Aannemers Ticheler en Lemmink te Enschede hebben de bouw aangenomen voor fl. 21.000 ( € 9.375 ).

Op 4 augustus 1902 wordt de eerste steen door kapelaan Meijer geplaatst, en ruim een jaar na de start van de bouw is het kerkgebouw klaar, nog zonder priesterkoor, sacristie en pastorie.

Op zondag 12 mei 1903 wordt de kerk ingezegend door deken Thijert. Vanaf 12 juli 1903 vormt Glanerbrug haar eigen parochie, genaamd:

H. Maria Koningin van den Allerheiligsten Rozenkrans. Kapelaan Meijer wordt tot pastoor benoemd.

Behalve door Meijer wordt de parochie bestuurd door de kerkmeesters Herman Heurman, Gerard Terhaar sive Droste en Antonie Visschedijk. Deze heren vormden ook de “Commissie van den bouw der kerk”.

Bij de start van de parochie staan er 610 parochianen ingeschreven. De parochie wordt begrensd door de Duitse grens aan de oostkant, het Aamsveen aan de zuidkant (Knalhutte - Allemansveldweg - Derkingsmaten) tot aan de toenmalige Rijksweg en dan verder in noordelijke richting via het Hoge Boekel, richting Kremersveen tot aan de Duitse grens.

In 1907 wordt de pastorie gebouwd. Het ontwerp is van architect Clemens. In 1912 krijgen kerk en pastorie electriciteit.

In 1925 wordt het priesterkoor gebouwd, naar een ontwerp van de Enschedese architect J. Sluijmer en uitgevoerd door aannemer Joh. Derksen te Enschede voor een bedrag van fl 31.300 ( € 13.975 ).