1868: Baumwollspinnerei Eilermark

Fam. Jan Schelhaas, Glanerbrug (1916)

Nadat in 1868 Baumwollspinnerij Eilermark in gebruik wordt genomen, neemt de bevolkingsgroei flink toe. Velen trekken weg uit de verarmde regio’s van Friesland, Drente, de kop van Overijssel en het Utrechtse veengebied om werk te zoeken in de textielindustrie van Enschede en Gronau. Hierdoor groeit de behoefte aan woningen en Glanerbrug breidt uit. Het eerst wordt er gebouwd langs de Gronauseweg, de Kerkstraat en de Schipholtstraat.

Daarna worden nieuwe straten aangelegd en wordt er flink gebouwd om alle woningzoekenden onderdak te kunnen bieden. Veel oorspronkelijke bewoners van de Nieuw Frieslandstraat zijn afkomstig uit de Zuidoosthoek van Friesland. In het eerste decennium van deze eeuw bouwt men aan de westkant rijen afdakwoningen, welke in de jaren zeventig gesloopt worden. Daarna bouwt men er koopwoningen.