1800: paden en karresporen

Startpunt Duivelshof 2015

Tot het begin van de 19e eeuw is de infrastructuur in Twente slecht. De economische ontwikkelingen van andere delen van Nederland, met name Holland, zijn aan "De Graafschap" (Twente en de Achterhoek) voorbijgegaan. De boeren telen zelf de gewassen die ze nodig hebben; handel is voornamelijk ruilhandel. Het vervoer geschiedt per kar of paard en wagen; of over het water. De wegen zijn voornamelijk voet- of ruiterpaden en op zijn best karresporen, die 's winters meestal ook nog slecht begaanbaar zijn.