1942: Joodse onderduikers

Amsterdam - Madame Tussauds - Anne Frank

Anne Frank zat ondergedoken in Het Achterhuis (Madame Tussaud's, Amsterdam)

GLANERBRUG - Veel Joden proberen onder te duiken; om zich bij bekenden te verstoppen. Soms lukt dit. Maar vaak ook niet. Veel mensen zijn bang om Joodse mensen in hun huis op te nemen, want de Duitsers maken bekend dat de mensen die dit doen - net als de Joodse mensen - zullen worden opgepakt en afgevoerd. Toch zijn er velen die wel hun leven wagen om Joodse mensen te verstoppen. Mede hierdoor zal een groot deel van alle Joodse inwoners van Enschede de oorlog overleven. Maar helaas worden er uiteindelijk toch nog meer dan 600 Enschedese Joden vermoord in kampen overal in Europa. Meer dan 600! En dat alleen maar omdat ze Jood zijn. 

Een aantal Joden heeft geluk. Zij duiken bijtijds onder bij dappere Nederlanders. Dapper, want niet alleen de Joden worden op transport gesteld als ze worden gepakt, maar ook degenen die hen verborgen hebben gehouden. In Glanerbrug weten we van zeker drie gezinnen dat ze Joodse medeburgers verborgen hebben gehouden.

Aan de Bultsweg zit het Joodse echtpaar Baruch verborgen bij de familie Reinink. Het meest bijzondere is wel dat veel buurtbewoners weten dat er bij de Reininks onderduikers zitten, maar dat niemand hen verraadt.

Aan de Schipholtstraat, ongeveer tegenover de Gereformeerde kerk zit het echtpaar De Leeuw verborgen bij de familie Krol. Spannend wordt het als recht tegenover de familie Krol een groep Duitse soldaten wordt ondergebracht in een leegstaande school. En nog spannender wordt het als er op een avond een Duitse officier aan de deur staat die de nacht bij de familie Krol wil doorbrengen. Wat nu? Weigeren kan niet, want dan zullen de Duitsers argwaan krijgen. En dus slaapt die nacht een Duitse officier onder één dak met de familie Krol én met twee Joodse onderduikers. Het zal voor iedereen een spannende nacht zijn geweest. Na de bevrijding op 1 april 1945 is er feest, maar voor het echtpaar De Leeuw is dat feest toch een feest met een zwarte rand. Zij krijgen dan te horen dat hun twee zoons en hun enige dochter door de Duitsers zijn vermoord.

Aan de Ekersdijk in een piepklein huisje zit het echtpaar Cats ondergedoken. Vader en moeder Munneke houden de twee Joden zo goed mogelijk verstopt en ook zij overleven de oorlog. Helaas krijgen ook zij na de oorlog het verschrikkelijke nieuws dat twee van hun kinderen door de Duitsers zijn vermoord.