1945-04-01: Glanerbrug bevrijd op 1e Paasdag

2010-05-05 114412

Op zaterdag 31 maart 1945 is tegen acht uur ‘s avonds heel Enschede bevrijd door het 5th Bat. Coldstream Guards, 2nd British Army. De Engelsen rukken verder op naar Glanerbrug, Oldenzaal en het vliegveld. Buiten de stad worden verschillende kampen ingericht, waar de Engelse soldaten worden ondergebracht en waar een drukke handel in sigaretten en chocolade ontstaat.

Op Eerste Paasdag, zondag 1 april 1945, wordt ook Glanerbrug bevrijd. ’s Morgens in alle vroegte zaten veel mensen in de kerk omdat het een hoge kerkelijke feestdag is. In de kerk kon men het gebulder van de kanonnen goed horen en in de kerk klonk geroezemoes. Moest men niet stoppen met de Mis? Moest niet iedereen zo snel mogelijk naar huis gaan? Toch besloot de pastoor om de Mis voort te zetten, maar dan in een kortere vorm. Direct na de Mis ging iedereen zo snel mogelijk naar huis en men wachtte vol spanning af wat er die dag verder zou gebeuren. Het wachten duurde lang.

‘s Avonds rond 6 uur trekken de Engelsen het grensdorp binnen, ze komen uit zuidelijke richting en rukken o.a. via de Schipholtstraat ons dorp binnen. Er wordt nauwelijks gevochten. Wel heeft men "op de brug" later op de avond nog last van Duitse artilleriebeschieting vanaf het station van Gronau. Maar ook dat loopt zonder ongelukken af, hoewel enige schade wordt aangericht. Men kan in Glanerbrug terecht spreken van een triomfantelijke intocht van de geallieerden. Tevoren kan men reeds over de lange Zuid-Esmarkerrondweg eindeloze colonnes tanks door de velden zien trekken. Vanuit het Aamsveen bereiken grote colonnes Glanerbrug. Natuurlijk zijn alle bewoners weer uitgelopen en handenvol sigaretten vormen de eerste prettige kennismaking met de Tommy’s.

Binnen de kortste tijd hangen de mensen overal het rood-wit-blauw uit en zong men “Oranje boven”.

Een jongetje uit die tijd herinnert zich het volgende:

“Om ongeveer 6 uur die avond zaten we aan tafel voor de paaseieren. Ieder ogenblik zou het kunnen gebeuren. Ik liep naar buiten en zag een enorm gevaarte de Bultsweg in draaien. Een tank van de Engelsen, dus. Binnen de kortste keren was de hele straat vol mensen. Ongeveer 100 meter vanaf de Pestalozzischool (nu OBS Glanerbrug-Noord) kwamen de tanks tot stilstand. De soldaten deelden chocola en sigaretten uit en een winkelier kwam met rood-wit-blauwe hoedjes voor de kinderen op straat. Plots was er een gerucht. Er zouden nog Duitsers in de school zitten, dacht men. Een van de tanks draaide de koepel en de knal die volgde was schrikaanjagend. Het schot vloog dwars door alle muren van de school en een scherf trof een toeschouwer aan de achterkant van de school dodelijk. Iedereen die voor de knal was gevlucht, kwam nu de straat weer op en toen zagen we ook meneer en mevrouw Baruch die jarenlang in onze straat bij de familie Reinink ondergedoken waren geweest. Zonder dat iemand dat had geweten!”

Glanerbrug is vrij! Een nachtmerrie van 5 jaar is eindelijk voorbij. Feest!!! En dat er ’s avonds vanuit Gronau nog enkele bommen en granaten in de buurt terecht komen, is eigenlijk niet veel meer dan de stuiptrekking van een stervend Duitse Rijk. Een rijk dat volgens Adolf Hitler 1000 jaar zou bestaan. Maar dat liep gelukkig anders af.