1922: voetbalclub VV Glanerbrug

VV Glanerbrug, 008

bron: http://www.vvglanerbrug.nl

Op 19 september 1922 om precies te zijn niet de v.v. Glanerbrug, maar de Sportclub Arminia Combinatie, afgekort SAC omdat ZAC in Zwolle al veel langer bestond werd bij besluit van de T.V.B. de naam veranderd in v.v. Glanerbrug.

Wat die oprichting betreft; in 1921 waren er drie verenigingen in Glanerbrug, namelijk Eilermark, Sportclub en Arminia. Sportclub bespeelde destijds het terrein aan de spoorlijn, toebehorende aan Bartje Bouwhuis. Arminia kreeg een lap heideveld, het zogenaamde afgekapte bos, eigendom van de familie ter Kuile uit Enschede. Sportclub en Arminia werden seizoen 1921-1922 in de derde klasse van de T.V.B. geplaatst. Sportclub werd kampioen met één punt verschil en kon dus promoveren naar de tweede klasse T.V.B. Men had echter met diverse moeilijkheden te kampen, er waren te weinig spelers en bovendien zat het financieel niet al te best. Sportclub moest Fl. 180,- per jaar terreinhuur opbrengen. Arminia daarentegen behoefde in het geheel geen huur te betalen. Op initiatief van Sportclubs voorzitter, de heer J. Mastenbroek, de latere Directeur van de Gemeentelijke Dienst voor lichamelijke opvoeding en sport, kwam het tot een fusie, waarbij beide verenigingen waren gebaat.

Nieuw ontstane vereniging, in de wandeling SAC genoemd, kon in het seizoen 1922-1923 als v.v. Glanerbrug direct in de tweede klasse van de T.V.B. van start gaan. Men had zes jaar nodig om de eerste klasse te bereiken drie jaar speelde men in die eerste klasse; toen werd men kampioen en volgde promotie naar de vierde klasse van de KNVB, dat gebeurde dus in 1932. Van onwennigheid in de KNVB was geen sprake, verre van dat zelfs. Men werd prompt kampioen en promoveerde naar de derde klasse. Spelers en reserves van dat elftal waren: W Bergsma, M Oord, H Kuiper, G Regeling, R Friskus, E Friskus, A Jongbloed, T Denning, M v.d. Leest, B Krabbe, M Kuiper, G v.d. Meer, Gebroeders Saris, R Beute en J Klomp.

Bij een van de promotiewedstrijden, namelijk die tegen Eilermark waren toen der tijd 3000 belangstellenden. Dat v.v. Glanerbrug die wedstrijd zou weten te winnen zullen de ouderen onder ons zich misschien nog weten te herinneren. Vijf jaar lang bleef men in de derde klasse, toen volgde degradatie. Het verblijf in de vierde klasse was niet van lange duur, want men werd al vlot weer kampioen. Na een succesvolle promotiestrijd was v.v. Glanerbrug weer in de derde klasse vertegenwoordigt. Het was ondertussen 1940 geworden. V.V. Glanerbrug kwam uit in een noodcompetitie met de 2e en 3e klassers. In 1941 en 1942 werd er normaal gespeeld, doch Glanerbrug was door vertrek van spelers dusdanig verzwakt, dat men in twee jaar weer in de vierde klasse belande. Ook hier kon men zich niet handhaven, in 1951 moest men zijn geluk gaan beproeven in de eerste klasse van de T.V.B. In het seizoen 1956-1957 werd men hier weer kampioen en kon men terugkeren naar de KNVB. Spelers van dit elftal waren: W. v.d. Schreur, J. Weling, W. v.d. Berg, J. Koning, P. Korte, R. Weling, H. Haagreis, J. Timmerman, D. Bergsma, Th. Fokkema en B. Klaver.

Bart Klaver oud speler van de Enschedese boys, had er een groot aandeel in als trainer-speler. In 1959 promoveerde men weer naar de derde klasse, terwijl in het seizoen 1960-1961 de laatste plaats voor v.v. Glanerbrug was weggelegd, zodat men voor de zoveelste keer in de vierde klasse uitkwam. In de vierde klasse was v.v. Glanerbrug als jaren de strijder om een van de bovenste plaatsen, want steeds belande men in de kopgroep met als hoogtepunt 1970-1971: Samen met Emos en BWO moesten er promotiewedstrijden gespeeld worden om uit te maken wie zich dat seizoen kampioen zou mogen noemen en daarmee zou promoveren naar de derde klasse. In puntenaantal eindigden we gelijk met Emos, waarna het doelgemiddelde van de competitie uiteindelijk doorslag zou geven. Hieruit bleek dat v.v. Glanerbrug 1 doelpunt te weinig had gescoord en dus als tweede zou eindigen. Ondertussen was op het trainingsveld een oude lichtinstallatie in gebruik genomen die afkomstig was van het diekman stadion. Toen definitief bekend werd dat Avanti-W. naar een nieuw te bouwen sportcomplex zou gaan verhuizen, en Sportlust en v.v. Glanerbrug op ’t Bultserve zouden blijven, betekende dit dat de weg vrij zou zijn voor het gaan bouwen van een eigen clubhuis. Hiervoor werd een bouwcommissie in het leven geroepen, bestaande uit de heren: H. de Groot, G. Nijhuis, G. Zoetman, Th. Fokkema en F. ten Bruggencate.

Deze commissie konden, met intensieve samenwerking met andere eigen leden, op 5 november 1975 de sleutel overhandigen voor een eigen clubhuis.