2001: fusie Prins Hendrik met Kunst naar Kracht

Kunst naar Kracht, 1935~

Mogelijk muzikale fusie in Glanerbrug

Een onderzoek moet uitwijzen of een fusie van de Concertvereniging Prins Hendrik met Kunst naar Kracht haalbaar is. De eerste gezamenlijke repetitie is inmiddels een historisch feit.

De twee vaandels staan opgesteld tegen de wand van de repetitieruimte van Concertvereniging Prins Hendrik aan de Schipholtstraat. Kunst naar Kracht 1 juni 1907, Prins Hendrik, 8 augustus 1907. Historische foto’s van de beide harmonie-orkesten herinneren aan de roemruchte jaren. ‘We beginnen bij 67. Alleen de eerste klarinetten, dan de saxen en de trompetten.’

‘ Probeer de achtsten wat meer open te houden.’ Dirigent Hans Schippers doceert bedachtzaam, de aanwezige muzikanten luisteren geconcentreerd naar zijn aanwijzingen.

Op de standaard bladmuziek uit de musical ‘Elisabeth’. Prins Hendrik en Kunst naar Kracht repeteren voor het eerst in hun ruim 93 jarig bestaan samen. Een historisch moment. ‘Hoewel Kunst naar Kracht als muziekvereniging nog niet is opgeheven, onderzoeken beide besturen de mogelijkheid van een fusie,’ legt KnK-voorzitter Johan Talman uit. ‘We hebben de laatste weken veel overlegd. Maar door onze financiële schuld bij de gemeente zijn de besprekingen in een stroomversnelling geraakt. Wellicht kunnen we ons nog voor de grote vakantie als nieuwe vereniging aan de Glanerbrugger bevolking presenteren. Een vereniging met een breder draagvlak die in de toekomst zowel muzikaal als sociaal een belangrijke rol kan vervullen.’

‘We streven naar een brede vereniging waar mensen voor elkaar een stapje meer willen doen,’ vult CPH-voorzitter Michiel Hemmelder aan. ‘We moeten gebruik maken van elkaars kracht en kennis. Het groot orkest speelt nu in de ere-afdeling, maar we hopen met Hans Schippers als dirigent hogerop te komen.’

TC Tubantia, 15 jan. 2001