1907: Harmonie Kunst naar Kracht

Kunst naar Kracht, 1935~

"Een podium voor muzikaal plezier"

Sinds de oprichting in 1907 heeft Muziekvereniging Kunst naar Kracht zowel binnen als buiten onze grenzen veel successen geoogst, getuige de goed gevulde prijzenkast. Maar veel belangrijker nog: al meer dan 90 jaar biedt onze vereniging muzikaal plezier voor jong en oud."

 

Glanerbrugger muziekvereniging geeft clubgebouw op en zet muzikale activiteiten stop

Kunst naar Kracht in financiële problemen

GLANERBRUG - De Glanerbrugger muziekvereniging Kunst naar Kracht verkeert in grote financiële problemen. Omdat de vereniging niet langer in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen, zijn alle muzikale activiteiten stopgezet. Om diezelfde reden kan ook geen gebruik meer worden gemaakt van het clubgebouw op het sportpark Bultserve.

Vice-voorzitter W. Veldkamp bevestigt dat de financiële positie van Kunst naar Kracht zorgwekkend is. Met name de aflossing van de hypotheek op het clubgebouw ligt de vereniging (te) zwaar op de maag. Van een faillissement of opheffing is echter geen sprake, benadrukt Veldkamp. Om eraan toe te voegen, dat het zelfstandig voortbestaan van de 93 jaar oude vereniging ‘niet meer aan de orde is’.

De problemen van Kunst naar Kracht komen vooral voort uit het teruggelopen ledental. Volgens Veldkamp zijn dat er momenteel ‘een kleine twintig’. Die leden zien zich geconfronteerd met voortdurend stijgende kosten. ‘Op die manier groeit dat steeds verder uit elkaar. Stel dat we de beschikking zouden kunnen krijgen over een gratis gebouw, dan hebben we nog te weinig leden om de vaste lasten en de vergoeding voor een dirigent te kunnen betalen’, weet Veldkamp.

Hypotheek

Op een ledenvergadering is deze week besloten om met onmiddellijke ingang de activiteiten op Bultserve stop te zetten. ‘We kunnen het gebouw niet meer gebruiken, omdat we de hypotheek niet meer kunnen betalen.’ Tegelijkertijd is de wens uitgesproken om op een andere manier door te gaan met musiceren.

In wat voor vorm dat precies zou moeten gebeuren, kan Veldkamp nu niet aangeven:‘Ons clubgebouw staat op gemeentegrond. Gisteren hebben we een brief naar de gemeente verstuurd. We willen heel graag op korte termijn met de gemeente gaan praten om te kijken of er alsnog een oplossing mogelijk is. Stel dat de gemeente een koper voor het gebouw vindt en dat levert zoveel op dat we onze hypotheek kunnen betalen, dan zou de vereniging er zelfs nog wat aan over kunnen houden.’

Veldkamp wijst erop dat het bestuur en de overgebleven leden er veel aan gelegen is Kunst naar Kracht voort te zetten. ‘Ik heb de afgelopen enorm veel telefoontjes gehad van mensen die gehoord hadden dat we kapot waren. Maar dat is dus beslist niet zo! We beschikken nog altijd over onze instrumenten en de uniformen hebben we ook nog. Op verzoek van de ouders hebben we bovendien kunnen regelen, dat onze jeugdleden die les krijgen op de muziekschool of vlak voor een examen staan dat gewoon mogen afmaken.’

Vol strijdlust laat Veldkamp weten, dat Kunst naar Kracht vooralsnog weigert het bijltje er definitief bij neer te gooien. Begin volgend jaar valt er meer duidelijkheid te verwachten over de overlevingskansen van de Glanerbrugger muziekvereniging. ‘Op 8 januari houden we een extra ledenvergadering. Dan hopen we onze leden duidelijk te kunnen maken hoe we verder muziek kunnen maken.’

TC Tubantia, 23 dec. 2000