1930: Harmonie Prinses Juliana

Juliana, 001

"Harmonie Prinses Juliana op rondwandeling in Glanerbrug. Mogelijk in de zestiger jaren op Koninginnedag of tweede Paasdag. In de volksmond was het altijd Juliaantje. Het was een corps met een gereformeerde achtergrond. Wie staan er op, en welke straat is het? Glanerbrug had in die tijd vier muziekkorpsen, waarvan 3 in de hoogste afdeling. Prins Hendrik ( R K), Prinses Wilhelmina (Alg. Chr.) Kunst naar Kracht ( Alg.)  en Prinses Juliana , ( Geref.). Als Kunst naar Kracht of Prins Hendrik, meestal op zondag, naar een concour ging en de eerste prijs met lof van de jury had, werd de een door de ander muziekaal ingehaald.

Wilhelmina en Juliana gingen altijd op zaterdag op concour. Ook bij deze corpsen gebeurde hetzelfde.

Maar was er geen lof van de jury bij dan droop iedereen stilletjes af naar huis. Misschien kan iemand hier meer over vertellen."

bron: http://hennepe.jouwweb.nl/glanerbrug-oude-foto-s