2003: Harmonie Orkest Twente (HOT)

HotPop (Harmonie Orkest Twente) @ Atak, 23-04-2010

Harmonie Orkest Twente – kortweg: HOT is een jonge vereniging, ontstaan uit een samengaan van OVG en SBE. Na een half jaar proefspelen, tijdens welke periode beide partners konden uitgroeien tot een harmonieuze combinatie, is de fusie officieel bekrachtigd op zaterdag 25 oktober 2003. De statuten van Harmonie Orkest Twente zijn op 1 oktober 2004 bij notariële akte vastgesteld.

OVG (Orkest Vereniging Glanerbrug) uit Glanerbrug komt voort uit Kunst naar Kracht en Prins Hendrik: samen met SBE (het vroegere Kunst aan ’t Volk) uit Enschede betekent dit dat er maar liefst 300 jaar geschiedenis achter onze nieuwe vereniging staat.

Uitstekende toekomstperspectieven

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Met maar liefst 60 jeugdleden (totaal aantal leden: 160) zien de perspectieven van HOT er dan ook uitermate gunstig uit. De vereniging gaat met een actief beleid veel aandacht besteden aan jongeren en hun specifieke opleidingen.

HOT IS COOL  www.hot-harmonie.nl - 2006