1981: Brugger Daansers

Brugger Daansers, 001

Brugger Daansers houden na 32 jaar op te bestaan: Wie neemt de sociale functie over? (Grensstreek Glanerbrug, 17 december 2013)

GLANERBRUG – Iedere maandagavond komen de leden van de Brugger Daansers nog bij elkaar in het dorpshuis. Niet meer om te oefenen, maar om hun spullen uit te zoeken en op te ruimen.  Aan het eind van het jaar houdt de Glanerbrugse folklorevereniging op te bestaan. In de loop van het jaar werd volgens voorzitter Hennie Jongsma al duidelijk dat er geen toekomst was voor de Daansers. “We hebben er tijdens onze repetitieavonden regelmatig over gesproken.  Hoe moeten we verder? We hebben te weinig actieve leden en kunnen met mazzel nog zes paren op de dansvloer krijgen. Bovendien gaf Hennie Blom te kennen dat hij wilde bedanken als dansleider. Pogingen om met andere verenigingen uit de regio samen te werken hadden nauwelijks effect. Dan na 32 jaar de stekker er maar uit.

Geen besluit van het bestuur  alleen, maar van alle leden,”  benadrukt Hennie Jongsma.  Mieke Graafmans (76) knikt  instemmend. Mieke is één  van de oprichters van de vereniging. “Het is allemaal in  1980 begonnen met een  Twentse act op het jubileumfeest van de Brugger Zangers,”  blikt ze terug. “Die sloeg zo  goed aan dat we ‘m een half  jaar later nog een keer hebben opgevoerd. We zijn toen  maar doorgegaan als Brugger  Daansers. Maar niet onder de  vlag van de Zangers, we werden op 9 december 1981 een  officiële vereniging. We begonnen met zes paren en een  accordionist. Maar er zijn jaren geweest dat we wel 30 leden hadden.”

Mieke heeft geen enkele  moeite om enkele hoogtepunten te noemen in het 32  jarig bestaan. “Dan begin ik  met een optreden in het winterkwartier van circus Krone  in München. Dat was tijdens  het ‘oktoberfest’ eind september 1986. Maar ook het bezoek aan Letland in 1991  heeft een enorme impact om  mij gehad. De bevolking die  zich net had bevrijd van het  Russische juk was enorm  gastvrij en vriendelijk. Ze keken zich de ogen uit wanneer ze ons zagen en gingen zelfs  op de knieën om onze klompen op de foto te zetten. Maar  ook de Folkloreade die tot 2006 jaarlijks in Enschede  werd gehouden was altijd een  hoogtepunt, omdat we als  vereniging altijd een groep te  gast hadden. En niet te vergeten ons 25 jarig bestaan dat  werd gevierd met het Euregiofestival.”

Naast het plezier dat de leden  aan het dansen beleven, heeft  de vereniging ook altijd een  belangrijke sociale functie in  Glanerbrug gehad. Behalve    de optredens in verzorgings-  en verpleeghuizen zijn de  Daansers ieder jaar rond pasen actief met het eurogaddern en de palmpasenoptocht. Met de opbrengst van  het eurogaddern wordt in november altijd de Brugger  Avond georganiseerd voor  Glanerbruggers die een opkikkertje kunnen gebruiken.

Mieke Graafmans en Hennie Jongsma hopen dat zich een andere vereniging in Glanerbrug zal melden om deze dankbare sociale functie over  te nemen. Intussen gaat het  opruimen in het dorpshuis  door. De kostbare knipmutsen zitten inmiddels in de was  om straks verkocht te worden, andere folkoreverenigingen in de regio kunnen zich melden voor de overige kleding. Het vaandel zal worden aangeboden aan de Historische  Kring Glanerbrug. Alleen de  klompen gaan mee naar huis.