1868: spoorlijn Enschede - Glanerbrug

Spoorlijn, 1950~ 001

De opening van het baanvak Hengelo - Enschede is op 1 juli 1866. In 1868 wordt het stationsgebouw geopend (Enschede SS). Het station bevat twee woningen, twee wachtkamers met restauratie, een plaatskaartenkantoor, een snelgoederenkantoor en -loods, een postkantoor, een douane-visitatiezaal en voorts kantoren voor inspectie van belastingen, ontvangers enz. Het emplacement is niet zeer groot. Er is één, deels overdekt, perron. Het grootste deel van het goederenverkeer wordt op Enschede Noord (GOLS) afgewikkeld.

Op 1 januari 1868 wordt officieel de spoorlijn Enschede - Glanerbrug in gebruik genomen, waar station Glanerbeek als eindpunt van de lijn fungeert.