1940: Tweede Wereldoorlog

Haaksbergen 2003 - Museum Buurt Spoorweg

De 2e wereldoorlog zorgt voor een onregelmatige dienst op de spoorlijnen. In 1940 rijden er enige tijd geen treinen. De reistijden worden gaandeweg langer. Bij luchtalarm wordt de trein stilgezet en zoeken personeel en passagiers een veilig heenkomen in de greppels. De kwaliteit van de kolen wordt steeds slechter, waardoor de trein soms onderweg wordt stilgezet om stoom te maken. Vanaf de seinhuizen worden vlaggen uitgehangen (sein Lodewijk) ten teken dat er aanvallen op treinen worden uitgevoerd. Veel mensen die de boer opgaan, op zoek naar voedsel, maken van de spoorlijnen gebruik.