1920: inkrimping

Haaksbergen 2003 - Museum Buurt Spoorweg

In de jaren '20 komen zeer veel particuliere busvervoersbedrijven op, die zich toeleggen op het vervoer van vracht en reizigers. De betere busbedrijven rijden wel met veilig materieel en volgens een dienstregeling, maar lokken ook door hun lagere tarieven de reizigers uit de trein weg.

Voor de grootscheepse inkrimpingen van de spoorlijnen in de jaren '30 zijn meerdere redenen: de concurrentie loopt ten einde en er kan volstaan worden met minder lijnen; na de economische crisis van 1929 zakt het vervoer in; op de lokaallijnen rijdt veelal oud reizigersmaterieel. In het hele land worden vele lokaalspoorlijnen gesloten en honderden kleine tussenhaltes opgeheven. Op de hoofdlijnen gaan moderne diesel- en elektrische treinen rijden. De altijd wat willekeurig gekozen dienstregeling wordt in 1938 vervangen door een "starre dienst", waardoor treinen op de knooppuntstations op elkaar aansluiten.