1937: NV Nederlandsche Spoorwegen

Haaksbergen 2003 - Museum Buurt Spoorweg

Door de spoorwegovereenkomst van 1890 is het spoorwegnet voor beide maatschappijen opnieuw ingedeeld, maar de vele lokale spoorwegmaatschappijen gunden hun exploitatie aan één van de grote twee. Geregeld verlagen zowel de HSM als de SS hun vrachttarieven. Op 1 januari 1911 worden nieuwe, voor alle spoorwegmaatschappijen in Nederland geldende spoortarieven van kracht.

Gezien de schaarste aan brandstoffen en materialen in de Eerste Wereldoorlog, besluiten HSM en SS door samenwerking het Nederlandse spoorbedrijf zo goed mogelijk op gang te houden. De samenwerking wordt op 2 augustus 1937 bezegeld met de oprichting van de NV Nederlandsche Spoorwegen.