1903: spoorwegstakingen

Boekelo 2004 - Museum Buurtspoorweg

Begin 20e eeuw zijn de arbeiders aan het spoor even arm als arbeiders bij andere bedrijven. De Staat houdt wel toezicht, maar niet op het personeelsbeleid. In januari 1903 worden in het Blauwhoedenveem te Amsterdam twee bootwerkers ontslagen, waarop een staking in het veem ontstaat. Via de rangeerders nabij het veem slaat de staking vrij onverhoeds over naar het spoorwegpersoneel in heel Nederland, zowel bij de HSM als de SS. Begin 1903 ontstaat er een nieuwe golf van stakingen. De treinen die nog rijden worden door militairen bemand en huzaren worden ingezet om de onrust onder de arbeiders in te dammen. Het uitblijvende succes is voor veel arbeiders, niet alleen bij de spoorwegen, aanleiding zich bij een vakbond aan te sluiten. Vanaf 1905 gaan de lonen van het spoorwegpersoneel geleidelijk omhoog en worden de arbeidstijden verkort.

Tijdens de staking worden voor het vervoer van de post auto's ingeschakeld. Er is een nieuw vervoermiddel in opkomst, waarmee de spoorwegen in die tijd nog niet echt rekening houden...