1837: Hollandsche Yzeren Spoorweg Maatschappij

Haaksbergen 2003 - Museum Buurt Spoorweg

Van de eerste plannen in 1831 voor een spoorlijn in Nederland komt niets terecht; weinigen zijn bereid geld te investeren en men denkt het vervoer met het net van waterwegen aan te kunnen. Koning Willem I voorziet echter een achterstand op de rest van Europa en richt in 1837 de H.S.M. (Hollandsche Spoorweg Maatschappij) op. In 1839 wordt het traject Amsterdam - Haarlem geopend; in 1847 wordt de complete lijn Amsterdam - Rotterdam voltooid. In 1845 wordt de spoorlijn Amsterdam - Utrecht - Arnhem van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) geopend, oorspronkelijk aangelegd met het Nederlandse 2-meterspoor (1,95 m breed) en na flink gehakketak versmald tot (Duits) normaalspoor (1,435 m) om internationaal te kunnen rijden. In 1856 wordt de spoorlijn Oberhausen - Emmerich - Arnhem geopend.