1922: Groen van Prinstererschool

Schipholtstraat 035, 2003-02-09 092541

De protestants-christelijke zuil sticht in 1922 de Groen van Prinstererschool aan de Schipholtstraat en in 1930 de Wilhelminaschool aan de Schoolstraat.