1975: Scholengemeenschap De Marke

Schoolstraat 01, 1980~ 001

Bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 verdwijnt het Vglo en worden de eerste officiële examens Leao afgenomen. Een paar jaar later nemen zowel de Hermesschool (voorheen Minkmaat- en Emmaschool) als de Albert Schweitzerschool deel aan de besprekingen die in 1975 zullen leiden tot het vormen van de scholengemeenschap "De Marke".

De oude Vglo-school aan de Schipholtstraat is al spoedig te klein, ook na het plaatsen van houten lokalen. Als de Dillenburgschool verhuist, wordt dit gebouw in gebruik genomen, evenals de voormalige Wilhelminaschool aan de Schoolstraat. Inmiddels is met ingang van 1989-1990 de vestiging Glanerbrug opgeheven door een daling in leerlingenaantal.