1932: Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO)

VGLO

Vanwege een wijziging van de Lager Onderwijswet rond 1920, met name door de verlenging van de leerplicht, wordt het verplichte zevende leerjaar ingevoerd. Op 1 januari 1950 wordt de leerplicht opnieuw verlengd, wat voor leerlingen, waarvoor de lagere school eindonderwijs betekent, een achtste leerjaar noodzakelijk is.

Met ingang van augustus 1932 worden de Enschedese zevende- en achtste klassen gecentraliseerd als voortgezet lager onderwijs (Vglo) in de zevende openbare lagere school aan de Emmastraat, sinds 1940 Emmaschool genaamd. In 1934 volgt de zesde openbare lagere school, sinds 1940 Minkmaatschool genaamd. Tenslotte volgt in augustus 1943 in Glanerbrug de Schipholtschool, de latere Albert Schweitzerschool (1955) met als hoofd de heer H.F. Last. Dit onderwijs biedt als eindonderwijs in het algemeen weinig extra vooruitzichten; de Vglo-scholen zijn erg vooruitstrevend.