1835: Fransche school voor meisjes

Klas 1800

Sinds 1835 worden meisjes in de gelegenheid gesteld om lessen aan de Fransche School te volgen, en wel in "eene kamer van de woning van de institutrice", mej. Büchner. Zij werd in 1837 vervangen door mej. Christina Henriëtte Dijkman, welke in 1862 wordt opgevolgd door mej. Johanna Albertha Kosters. Daarna volgen Aafje Visscher en Tjitske Geertsema. Met mej. Van Amstel wordt de Franse meisjesschool voortgezet in de oude school voor jongens, gelegen Achter 't Hofje, die door C.C. Schlenker verlaten is.

Na 1879 is de dan gemeentelijke school gevestigd in het perceel Oldenzaalsestraat 19. In 1887 krijgt de school een eigen gebouw aan de Brinkstraat als School A, nu onder leiding van mej. M.E. van der Plaats, van 1886 tot aan de opheffing in 1913. In 1913 wordt de gemeentelijke meisjesschool vervangen door een Muloschool voor meisjes en jongens, met als hoofd de heer A.H. de Roos.