1864: Twentsche Industrie- en Handelsschool

Twentsche Industrie- en Handelsschool

In 1868 wordt ook de Fransche School opgeheven en wordt Schlencker leraar aan de op 11 januari 1864 opgerichte Twentsche Industrie- en Handelsschool. Schlencker stopt in 1894 en overlijdt op 8 maart 1895. De school wordt opgericht vanuit een particulier initiatief, fabrikanten financieren de school om aan geschoolde opvolgers te komen. Ze stellen echter ook eisen: (gratis) inschrijving van één of meer leerlingen; en de school zo dicht mogelijk in de buurt! In Den Haag is men echter niet erg gelukkig met het speciale "industriekarakter der school". De eerste directeur van 1863-1896 is Dr. A.J. van Deinse, geboren 1813 te Hulst en overleden 7 april 1896 te Enschede, vader van J.J. van Deinse (welke grote bekendheid geniet in onze plaatselijke geschiedenis, o.a. dichter van het Twents Volklied).

Talrijk zijn de pogingen om ook onze Industrieschool in een vijfjarige Hbs (Hogere Burgerschool) om te zetten. Op 15 september 1885 wordt de school een gemeentelijke school met de nieuwe naam "Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel". De school heeft drie afdelingen: een hogere burgerschool, een handelsafdeling en een nijverheidsafdeling, die per 1909 textielschool wordt. Met ingang van 1893 wordt A. Borgman tot directeur benoemd van de NSvNenH en de op 21 oktober 1886 gestichtte ambachtsavondschool. Op 21 maart 1916 werd "De Vereeniging Ambachtsschool voor Enschede en Omstreken" opgericht.