1862: Stadverbran'n'

Stadbrand Enschede 1862

Rijk en arm In de negentiende eeuw was het aantal schoolgaande kinderen laag. De lagere school was niet verplicht en gingen de kinderen wel naar school, dan was dit dikwijls op grond van bezwaren tegen kinderarbeid. Verder leren was slechts weggelegd voor de zeer bevoorrechten.

Bij het "stadverbran'n' in 1862 waren velen dakloos geworden. Met het puin van de vernielde gebouwen werden de stadgrachten gedempt en kon de stad in een wat groter gebied herbouwd worden. De bouw van de nieuwe (Industrie)school vond plaats op de Krabbenbleek (Beltstraat/ Boulevard/ Haaksbergerstraat/ Hermandad); al snel kreeg de school concurrentie van de scholen die werden opgericht op grond van de nieuwe wetten van minister Thorbecke. Met de per 1 augustus 1878 begonnen Lonneker Ulo werd de basis gelegd voor het openbare voortgezette onderwijs in Enschede.