Dapper Aardappelen Groenten en Fruit (ca. 1900 - heden)

Dapper, Arend 1915

Gronausestraat 1255, 7534 AJ Glanerbrug

www.dapper-catering.nl

Rond de eeuwwisseling (1900) begint Dapper zijn groentezaak aan de Bultsweg. Later volgt een verhuizing naar de Gronausestraat 1261.

In 1965 neemt Henk Dapper het bedrijf over van zijn vader. De omzet bedraagt in dat jaar f 220.000,--. In 1971 is de omzet gestegen tot f 485.000,--. Weekblad "Het Levensmiddelenbedrijf" meldt in 1972:

"(...) en een personeelsbezetting van 3,2 personen komen we dus op een omzet per kracht per jaar van f 150.000,--. En men mag rustig stellen, dat dat toch zeker 50 % boven het gemiddelde ligt." (...) "Er wordt uitsluitend uit de winkel verkocht en zijn klanten telt hij louter en alleen onder Glanerbruggernaren. Die zijn er ongeveer 8000, en met z'n allen kunnen die voor hun agf-behoefte terecht bij in totaal vier agf-zaken, een afg-venter en nog enige levensmiddelenbedrijven met agf-afdeling."

Met een bedrijfsoppervlakte van 100 m2, waarvan een verkoopoppervlakte van 35 m2, bestaat het assortiment nog steeds voor 95 % uit verse producent, terwijl de resterende 5 % bestaat uit diepvries, groenten- en vruchtenconserven, slasauzen etc.

Halverwege 1972 wordt aan de Gronausestraat 1255 een nieuw pand betrokken, direct naast het bestaande. De oppervlakte bedraagt 175 m2, waarvan 65 m2 voor de winkel. De pui bestaat voor een groot deel uit een glazen wand in aluminium kozijnen, die op rails verschuifbaar is. Daarnaast is een normale deur. Kort na de opening is de toeloop zo groot, dat de klanten vooral opletten of niet iemand voor zijn beurt wordt geholpen. De derde dag na de opening wordt dan ook een nummer-apparaat aangebracht. De personeelsbezetting blijft gelijk: "naast de eigenaar een jongeman en een winkeljuffrouw, terwijl mevrouw Dapper in geval van nood bijspringt" (weekblad HL, do. 12 okt. 1972).

1999-12-14 Henk Dapper 45 jaar dé groenteman van Glanerbrug