Johannes ter Horst (1913 - 1944), bakker en verzetsstrijder

Johannes ter Horst

Johannes ter Horst wordt op 1 april 1913 geboren te Enschede aan de Kuipersdijk 152. Zijn vader is Jan Willem ter Horst, geboren 2 november 1873 en zijn moeder Grietje Bootsma, geboren 4 juli 1884. Hij groeit op in een gereformeerd gezin. Hij ontvangt een principieel bijbelse opvoeding. Hij heeft of op de Eerste School met de Bijbel aan de Schoolstraat gezeten of op de Tweede School aan de Visserijstraat. Daar ontvangt hij mede zijn geestelijke vorming door onder andere de boeiende verhalen uit de bijbelse en vaderlandse geschiedenis. Na de lagere school volgde hij een bakkersopleiding.

Naarmate de Tweede Wereldoorlog vordert en de onderdrukking door de bezetter toeneemt, krijgt ook het verzet steeds vastere vormen. Johannes is één van de verzetsstrijders. Hij verwerpt hartgrondig het nazi-regiem. Hij beoordeelt het, zoals velen uit het gereformeerde kamp, als anti-christelijk. Zijn geloof in God is voor zijn verzetswerk de belangrijkste drijfveer. Met name de prediking van ds.H. Meulink (predikant te Enschede van 1919-1952) opent hem de ogen voor zijn vaderlandse plicht.

Door zijn leidinggevende capaciteiten groeit hij uit tot leider van de Twentse KP (Knokploeg).
Hij is betrokken bij het onderbrengen van onderduikers en geallieerde piloten, bij vele overvallen op distributiekantoren, bij sabotage-acties en bij het bevrijden van onder andere Frits de Zwerver, een van de leiders van het Verzet.

lees meer: http://www.johannesterhorst.nl