1811: Grensovergang

Grensovergang 1900~

In 1811 wordt de brug over de Glanerbeek in een Frans geschrift beschreven als een "kleine houten brug met een breedte van 5 meter over de Glanerbeek op de grens van de provincie, welke nog in goede staat verkeert". De brug en de weg tussen de brug en Enschede worden opgenomen in een groots plan voor de heirbaan (legerweg) Parijs - Berlijn. Tot de daadwerkelijke uitvoering van het plan komt het echter niet, vanwege Napoleon's ondergang bij Waterloo. In 1856 wordt de weg Glanerbrug-Gronau verhard.