- 4000: Stenen landbouwwerktuig

Kerkstraat, Bultserve, 1970~ 001a

Het oudste voorwerp dat wijst op menselijke activiteit in deze omgeving is een stenen landbouwwerktuig (4000 jaar v. Chr.). In de buurt van het huidige sportpark Bultserve wordt voor de Tweede Wereldoorlog een dissel gevonden, welke volgens provinciaal archeoloog Dr. A. Verlinde stamt uit het begin van de nieuwe steentijd (4000 jaar v. Chr.). Het stenen landbouwwerktuig is te zien bij de oudheidkamer in Enschede. Daarnaast is er de bronzen valbijl te bewonderen, die ongeveer 2000 v. Chr. in de omgeving van Glanerbrug wordt achtergelaten en waarvan er in heel Nederland hooguit een tiental is gevonden.