1952: Wederopbouw

2010-01-10 153939

Na de oorlog wordt het herstel met grote voortvarendheid ter hand genomen. Aan de oostkant van de Zwarteweg worden in 1952 duplexwoningen gebouwd, evenals op de braakliggende stukken grond erachter. Ook in 1952 wordt de Zwarteweg bestraat.

Een van de alleroudste gebouwen van Glanerbrug bezwijkt in 1955 onder de vernieuwingsdrift van de Gemeente Enschede. Het boerderijtje van de familie Boers, dat nog dateert uit het midden van de vorige eeuw, moet worden gesloopt en de eerste Glanerbrugse flats verrijzen op die plek.

Het duurt vervolgens tot eind jaren zestig voor er aan de Ekersdijk een groot nieuwbouwproject wordt gerealiseerd.

Medio jaren zeventig begint men met de bouw van de "muziekbuurt" in het plan Schipholt. Hier verrijzen ook het overdekte zwembad van Glanerbrug en de grote sporthal die gedeeltelijk wordt bekostigd met bijdragen uit de Glanerbrugse bevolking.

In de jaren tachtig worden de open plekken in het Bentveldgebied met woningen opgevuld en komt ook Voskamp I gereed, gevolgd door Voskamp II in de jaren negentig. Er wordt dan ook een start gemaakt met de Eschmarke en er zijn plannen voor woningbouw ten zuiden van het Schipholt en ten noorden van de Bultsweg.

Het dorp barst uit zijn voegen. En dat alles in amper een eeuw tijds....