1985: Postkantoor Gronausestraat - Tolstraat

Gronausestraat  1180, 2002-07-01

In 1985 verhuizen de PTT-ers naar het pand op de hoek Gronausestraat - Tolstraat. Na de opheffing van dit postkantoor is er een postagentschap gevestigd in de C1000-supermarkt aan de Schoolstraat.