1901: muziek- en toneelverenigingen

1946, Koninginnedag

Vrijwel onmiddellijk met de groei van Glanerbrug begint het culturele leven op te bloeien. Waarschijnlijk ook om een tegenwicht te bieden aan het alcoholisme binnen de arbeidersgezinnen, worden er muziek en toneelverenigingen opgericht. De Chr. Muziekvereniging Wilhelmina is in 1901 de eerste. In 1907 volgt Muziekvereniging Kunst naar Kracht. Ook komen er bibliotheken die stichtende lectuur verstrekken en tijdens de crisistijd diverse lezingen organiseren, speciaal voor de werklozen. Na een aanvankelijk succes bloedt de belangstelling voor deze lezingen al snel dood.