1981: Dorpshuis Glanerbrug

2003-08-06 172300

Het gebouw wordt in 1922 in gebruik genomen als de R.K. Jongensschool St. Gerardus. Tot 1977, intussen zitten er zowel jongens als meisjes, biedt het pand onderdak aan deze lagere school. In 1981 wordt het gebouw opgeknapt en geschikt gemaakt als Dorpshuis. Na jaren onder een eigen stichting te zijn ondergebracht, gaat de bestaande stichting per 1 juli 2001 over naar Stichting Welzijn Oost Buiten. De dagelijkse leiding blijft in handen van leden van de voormalige Stichting Dorpshuis, nu "Team Dorpshuis" geheten. In 2016 wordt het Dorpshuis gesloten.