1908: Gereformeerde Kerk Schipholtstraat

Schipholtstraat 041, 1910~

In een schuur aan de Zwarteweg houdt de Gereformeerde gemeenschap van Glanerbrug haar godsdienstoefeningen. De ongeveer 200 leden van dit kerkgenootschap blijven hier bijeenkomen totdat het kerkgebouw aan de Schipholtstraat in 1908 in gebruik genomen wordt.