Gagelstraat

2003-08-06 170731

Gagelstraat [Bentveld - Bultserve, wijk 32]

van de Veldstraat o.-waarts tot de Bentstraat

Naar de welriekende katjesdragende heester, die veelvuldig op de hier vroeger gelegen heidevelden voorkwam (29 mei 1936).

Bij besluit van de raad van de voormalige gemeente Lonneker d.d. 4 maart 1929 was voor deze straat de naam "Heidestraat" vastgesteld.