Eekmaatstraat [vervallen]

Eekmaatstraat

Eekmaatstraat [vervallen]

van de Schoolstraat in westelijke richting tot de Dolphiaweg

Deze weg, die zijn naam ontleend aan de weidegronden "De Eekmaat", iseen gedeelte van een oude handelsweg; de naam "Eekmaat" is reeds zeer oud blijkens het gedicht van Mej. C. Elderink "De ossens van Hofsteeboer" (11 juli 1927 voormalig Lonneker, nadere omschrijving beloop vastgesteld op 29 mei 1936).

De oude benaming luidde: "Ekersdijk". De naam Ekersdijk is bij besluit van 8 februari 1960 in ere hersteld wegens verwarring van de Eekmaatstraat met de Dr. Eekmaatstraat.