Eekersdijk [vervallen]

Ekersdijk, 1916

Eekersdijk [vervallen]

van de Schoolstraat zuidwaarts tot de Dolphiaweg

Deze weg, die zijn naam ontleend aan de weidegronden "De Eekmaat", iseen gedeelte van een oude handelsweg; de naam "Eekmaat" is reeds zeer oud blijkens het gedicht van Mej. C. Elderink "De ossens van Hofsteeboer" (niet officieel vastgesteld).

Bij besluit van 11 juli 1927 door voormalig Lonneker vastgesteld als "Eekmaatstraat". Bij besluit van 8 februari 1960 is de oude naam Ekersdijk in ere hersteld wegens verwarring van de Eekmaatstraat met de Dr. Eekmaatstraat.