Allemansveldweg

Enschede 2003 - Allemansveldweg

Allemansveldweg [Buurtschap Esmarke, wijk 36]

van de Hölterhofweg z.w.-waarts tot de Knalhutteweg

Er bestaan t.a.v. de herkomst van de benaming "Allemansveldweg" twee lezingen. Bij het raadsbesluit van 29 mei 1936 wordt de volgende toelichting gegeven: "Naar "Het Allemansveld", ook genaamd "De Stadsveenkuilen" waardoor deze weg loopt. Toen Enschede in de 14e eeuw stadsrechten verkreeg en dientengevolge uit het markeverband werd uitgekocht, kreeg ze dit gedeelte van de veengrond, bestemd als gemene veenplaats voor haar inwoners".

De tweede lezing is afkomstig van de bekende historicus J.J. van Deinse, van wiens hand in "Tubantia" van 7 mei 1904 een artikel over Glanerbrug verscheen, waarin o.m. wordt gesteld dat Prins Maurits de door hem ingenomen Hölterhof en de daarbij behorende gronden in oktober 1597 aan het bevrijde Enschede ten geschenke gaf. Deze gronden zouden daarom het "Allemansveld" zijn genoemd en de burgers van Enschede nadien jarenlang van brandstof in de vorm van turf hebben voorzien. Deze tweede versie zou ook een verklaring voor de benaming "Stadsveenkuilen" kunnen zijn.


Oude benaming "Tweede Lonnekerrondweg".