Keppelerdijk

2010-01-10 161227

Keppelerdijk [Buurtschap Esmarke, wijk 34/35]

van de Zuid Esmarkerrondweg eerst o.-waarts, dan z.o.-waarts en verder weer o.-waarts tot de Schipholtstraat

Oude benaming ontleend aan het erve "De Keppeler"(29 mei 1936).