Ekersdijk

2010-01-03 135343

Ekersdijk [Eekmaat - Buurtschap Esmarke, wijk 34]

van de Schoolstraat in w.-richting tot de Dolphiaweg

Naar de weidegronden "De Eekmaat". Deze weg is een gedeelte van een oude handelsweg; blijkens het gedicht van Mej. C. Elderink "De ossens van Hofsteeboer" is de naam "Eekmaat" reeds zeer oud (8 februari 1960).

Op 11 juli 1927 is door voormalig Lonneker hiervoor de naam "Eekmaatstraat" vastgesteld (beloop nader omschreven op 29 mei 1936). Vanouds werd deze weg als "Ekersdijk" aangeduid; de oude naam is in ere hersteld wegens verwarring van de Eekmaatstraat met de Dr. Eekmaatstraat (Enschede).