Operastraat

2014-12-28 140512

Operastraat [Schipholt - Glanermaten, wijk 34]

van de Ouverturestraat in n.w.-richting, met zijtakken in w.- en n.-richting doodlopend, dan in z.w.-richting, met zijtakken in w.- en n.-richting doodlopend, tot de Etudestraat

(2 november 1976)