Eekmaat

2003-08-12 100903 

Buurt Eekmaat

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede]

www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl, 2014:

Ontdekkingsreizigersbuurt-Noord (a) en -Zuid (b)

Ontdekkingsreizigersbuurt-Noord

De Ontdekkingsreizigersbuurt-Noord ligt tussen de Ekersdijk en de Gronausestraat. Deze wederopbouwbuurt heeft een strak rechthoekig stratenpatroon met een halfopen blokverkaveling. De ruime straatprofielen en enkele groene pleintjes structureren de eenvoudige opzet en geven de buurt ruimtelijke kwaliteit.. De bouwblokken hebben verschillende woningtypes. Karakteristieke woningen in de jaren '30 stijl in één bouwlaag met een mansardedak en in twee bouwlagen met een zadeldak, rijwoningen in meestal twee bouwlagen en architectonisch minder karakteristieke rijwoningen in een strokenverkaveling.

Opvallend is ook de afwisseling tussen woningen met een kleine voortuin en woningen die rechtstreeks aan het trottoir staan. Recent is de buurt vernieuwd door vervangende nieuwbouw. Langs de Ekersdijk zijn 15 grondgebonden woningen en twee appartementencomplexen met elk 11 appartementen gerealiseerd. De grondgebonden woningen bestaan uit drie clusters van vijf woningen en sluiten architectonisch aan bij de karakteristieke woningen met mansardekap. De woningen hebben twee bouwlagen en de hoogte varieert tussen 10 en 11 meter. Aan de Gerrit de Veerstraat zijn in 2007/2008 duplexwoningen gesloopt en in 2009 vervangen door een appartementencomplex met 15 eenheden en twee rijtjes van 6 woningen.

Ontdekkingsreizigersbuurt-Zuid

De Ontdekkingsreizigersbuurt-Zuid is gelegen ten zuiden van de Ekersdijk en ten westen van de Schipholtstraat. Aan de westelijke en zuidelijke zijde grenst deze buurt aan de uitbreidingswijk De Eschmarke. In deze buurt komen uitsluitend woningen voor.

De Ontdekkingsreizigersbuurt-Zuid is rechtlijnig van opzet en bestaat uit een ruim opgezette verkaveling met meergezinswoningen (aan de zuid- en oostzijde van de buurt) en een aan de westzijde gelegen deel met een hogere bebouwingsdichtheid, bestaande uit gesloten bebouwing. De gestapelde meergezinswoningen bestaan uit drie bouwlagen met kap. Door de recente nieuwbouw in de aangrenzende uitbreidingswijk De Eschmarke ligt het deel met de portiekflats inmiddels redelijk geïsoleerd binnen traditionele suburbane woonmilieus. Ondanks het vele groen heeft de openbare ruimte weinig gebruikskwaliteit, ook mist de inrichting de nodige ruimtelijke kwaliteit en uitstraling. De ruimtelijke opzet is ook niet geschikt voor een intensief gebruik van de openbare ruimte. Hier wordt de geïsoleerde ligging nog eens versterkt. De flats passen niet meer in de structuur van Glanerbrug en de aangrenzende wijk De Eschmarke.

meer info:

http://drimble.nl/buurten/1530803/eekmaat.html

Postcodes in de buurt Eekmaat (Enschede):