Ontdekkingsreizigersbuurt-Zuid

2010-04-18 102618

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede] - www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl (2014):

De Ontdekkingsreizigersbuurt-Zuid is gelegen ten zuiden van de Ekersdijk en ten westen van de Schipholtstraat. Aan de westelijke en zuidelijke zijde grenst deze buurt aan de uitbreidingswijk De Eschmarke. In deze buurt komen uitsluitend woningen voor.

De Ontdekkingsreizigersbuurt-Zuid is rechtlijnig van opzet en bestaat uit een ruim opgezette verkaveling met meergezinswoningen (aan de zuid- en oostzijde van de buurt) en een aan de westzijde gelegen deel met een hogere bebouwingsdichtheid, bestaande uit gesloten bebouwing. De gestapelde meergezinswoningen bestaan uit drie bouwlagen met kap. Door de recente nieuwbouw in de aangrenzende uitbreidingswijk De Eschmarke ligt het deel met de portiekflats inmiddels redelijk geïsoleerd binnen traditionele suburbane woonmilieus. Ondanks het vele groen heeft de openbare ruimte weinig gebruikskwaliteit, ook mist de inrichting de nodige ruimtelijke kwaliteit en uitstraling. De ruimtelijke opzet is ook niet geschikt voor een intensief gebruik van de openbare ruimte. Hier wordt de geïsoleerde ligging nog eens versterkt. De flats passen niet meer in de structuur van Glanerbrug en de aangrenzende wijk De Eschmarke.