Het Schild

2004-05-16 193219

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede] - www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl (2014):

De buurt Het Schild is gebouwd op de landbouwgrond van een voormalig agrarisch bedrijf aan de Kerkstraat. Het suburbane woonmilieu is gesitueerd rondom de oude eenmanses en het oude erf van de boerderij.

De es is als centrale groene ruimte ingepast en de ontsluiting van de buurt loopt in de vorm van een hoefijzer rondom de es. De bebouwing staat in een dubbele rij gegroepeerd aan weerszijde van de ontsluitingsweg. Opvallend is de bajonetverkaveling aan de oude es. De kavels langs het groen zijn ontsloten via een aparte oprit. Hierdoor staan de woningen optimaal vrij ten opzichte van elkaar en hebben geen echte achterkanten naar het openbare groen. De woningen met de bajonetverkaveling hebben maximaal één bouwlaag met kap, de woningen aan de rand van het deelgebied hebben twee bouwlagen. Hierdoor is het gebied naar buiten toe duidelijk zichtbaar afgebakend.