Glanerbeek

2014-10-19 132810

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede] - www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl (2014):

Aan de gemeentegrens met Losser ligt de buurt Glanerbeek. Door recente uitbreidingen, o.a. Het Schild, is deze buurt inmiddels onderdeel van het dorp Glanerbrug geworden. Vroeger lag het buurtje redelijk geïsoleerd van het dorp.

De Kerkstraat gaat over in de Glanerbrugstraat richting Losser. Het verloop van de Kerkstraat is recent aangepast. Als gevolg van de aanleg van de nieuwe woonwijk De Eschmarke en de uitbreiding van het Euregiobedrijvenpark werd de Verlengde Euregioweg als doorgaande verbinding aangelegd en rechtstreeks aangesloten op de Glanerbrugstraat. De aansluiting van de buurt met het dorp werd hierdoor veranderd. De kleine buurt langs de Vosbultweg bestaat overwegend uit vrijstaande woningen en wordt gedomineerd door de aanwezigheid van een groot bedrijf. Dat bedrijf is echter vanuit de straat minder beleefbaar.