De Snippert

2014-10-19 141508

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede] - www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl (2014):

Het gebied De Snippert bestaat uit twee oude linten, de Bultsweg en de Lonnekerweg en twee kleine buurten die later achter de linten zijn gebouwd. Door de komst van de spoorlijn is dit deelgebied fysiek gescheiden van de kern van het dorp. Er is ook sprake van een redelijk autonome ontwikkeling met een eigen karakter.

De Bultsweg is een oud dorps lint en maakt onderdeel uit van de historische structuur van het dorp Glanerbrug. De bebouwing langs het lint bestaat uit grondgebonden woningen in één of twee bouwlagen met voornamelijk een kap en een grote diversiteit in de architectuur. De bebouwing langs de Lonnekerweg is minder gevarieerd. Hier staan vooral rijwoningen. De kavels langs de linten zijn diep en meestal flink bebouwd, soms door meerdere schuren. Het zelfvoorzienende karakter van het dorpse leven in Glanerbrug is in het gebruik van de diepe tuinen nog goed zichtbaar en beleefbaar. Voor dit gebied is functiemenging kenmerkend. In het deelgebied zijn twee basisscholen aanwezig, die op een goed bereikbare locatie liggen. De buurt Bultsbeekweg is achter de oude basisschool en het lint Lonnekerweg gebouwd. Tussen spoorlijn en Bultsweg is recent een nieuwe buurt gerealiseerd. De buurt is vanaf de Kerkstraat ontsloten. Langs de Kerkstraat zijn aan de entree van de buurt twee appartementencomplexen ontstaan. Het eerste complex, naast het treinstation Glanerbrug, is vijf bouwlagen hoog en accentueert het station.